Google Glass inom sjukvården

Så kallad bärbar teknologi är hett just nu, men det finns ett stort problem: ingen verkar riktigt veta vad smarta klockor och liknande fyller för funktion. På det hela taget framstår de som mindre användbara smartphones, som dessutom väldigt sällan ser bra ut, jämfört med exempelvis designerklockor.

Detta problem, att det inte finns någon tydlig fördel med att använda dem, är något som även Googles försök på området, Google Glass, har drabbats av. Den funktion i Google Glass som fått mest uppmärksamhet är ju kameran, och då inte av positiva skäl; tvärtom, då många upplever det hela som ett hot mot den personliga integriteten. Samtidigt är det med Google Glass som med smartwatches, det är svårt att komma på något som de gör som inte en smartphone klarar av lika bra eller bättre.

Men med Google Glass har vissa användningsområden börjat uppstå, där de, faktiskt, fyller en funktion som det är svårt att se att någon annan produkt skulle klara lika bra. Det gäller inom sjukvården, och det är möjligheten att snabbt och enkelt få fram information utan att behöva släpa omkring på patientjournaler (i analog eller digital form). På liknande sätt är det enkelt att se användningsområden för Google Glass inom arbeten där det är viktigt att snabbt få fram information, och då gärna utan att behöva använda händerna till det.

Att använda Google Glass inom sjukvården har redan börjat testas av minst ett sjukhus. Beth Israel Deaconess i Boston har utvecklat ett eget system för Google Glass för att snabbt och lätt kunna få fram relevanta patientjournaler. Man påbörjade sitt experiment med Google Glass i december 2013, och även om det fortfarande rör sig om ett test och inte fullskaligt användande, så är de första tecknen positiva. Ett problem är då givetvis att Google Glass än så länge inte finns tillgängligt till försäljning, vilket begränsar hur brett de kan testas. Men det verkar, faktiskt, som om Google Glass om/när de väl släpps till allmän försäljning kommer att fylla vissa behov, även om de är rätt så nischade.

Vidare läsning om mobila tillbehör och bärbar teknologi hittas på http://www.themobilestore.se/.