Så utbildar du dig till optiker

För att blir optiker behöver du fullgöra en treårig utbildning varefter man får sin optikerlegitimation och behörighet för kontaktlinser. Det är två institutioner i Sverige som ger utbildningen; Linnéuniversitetet i Kalmar samt Karolinska Institutet i Stockholm.

De 3 åren är en grundutbildning som sedan går att fördjupa och specialisera med vidareutbildningar av olika slag. Grundutbildningen kombinerar teknikämnen med medicin. Där finns också samarbeten med andra relaterade akademiska institutioner som exempelvis KTH, vilket är en fördel för den som vill få en så djup kunskap som möjligt inom ämnet.

Vid Linnéuniversitetet i Kalmar finns motsvarande samarbeten med landsting och privata kliniker både för forskning och grundutbildning.

Utbildningen huserar en egen optikermottagning där studenterna får göra sin praktik. Mottagningen har moderna högteknologiska faciliteter.

Efter grundutbildningen har man möjlighet att läsa ytterligare 1 års påbyggnadsutbildning vilket då ger en magisterexamen. Detta då inom ett valfritt fördjupningsområde. För att ytterligare fördjupa sig och få en Masterexamn kan man läsa heltid utomlands